• Mormor håller barnbarn i handen

Trygghet

Stationen är det första och sista intrycket av en ort, och för kommunen är stationen ansiktet utåt. Genom samverkan med lokala aktörer som kommun, polis och socialtjänst kan vi skapa trygga stationer. Jernhusens trygghetsarbete är ett stort uppdrag med ett stort värde. För stationen, orten och resenären.

Målet är tydligt: en trygg och säker station – dygnet runt, och att du som resenär eller besökare alltid ska känna dig trygg på våra stationer.

Våra depåer och godsanläggningar ska ha en god grundsäkerhet för verksamheternas behov.

Några av våra trygghetsåtgärder:

  • Kameraövervakning av våra stationer, depåer, terminaler och anläggningar
  • Anpassning av stationsmiljön genom att förbättra belysning och bygga bort liggytor och prång
  • Hjärtstartare
  • Utökade öppettider på stationerna vid trafikstörningar efter beställing från tågoperatörerna
  • Lokal samverkan med bland annat polis, socialtjänst och länstrafikbolag
  • Ordningsvakter på våra större stationer
  • Stations- och cityvärdar – synliga, närvarande och hjälpsamma.

 

Stationsvärd - för en trygg och välkomnande station

En del av vårt trygghetsarbete är samverkan kring stationsvärdar. Med ett vänligt och serviceinriktat bemötande ger stationsvärden svar på. frågor av allmän karaktär. Till exempel var närmaste buss avgår, var biljettförsäljningen sker eller hur man bäst hittar till ortens sevärdheter.

Redan i dag finns stations- eller cityvärdar i bland annat Jönköping, Hässleholm, Gävle, Lund, Västerås, Skövde, Nässjö och fler är på väg.

Leif Svensson kan allt om trygga stationer

Leif Svensson Chef Säkerhet 08-410 626 00 leif.svensson@jernhusen.se