Projektkommunikatör på halvtid - projektanställning i sex månader i Stockholm

Bild på Jernhusenpersonal

Den ansvariga kommunikatören för affärsområde Stadsprojekt behöver operativ stöttning i de stadsutvecklingsprojekt vi bedriver runt om i landet. Framförallt förändras stationsområdena i Stockholm, Göteborg och Malmö kraftigt de närmaste åren då Jernhusen kommer att bygga nya stadsdelar, samt i Stockholm två nya centralstationsbyggnader.

Detta är stora projekt som omdanar stadskärnorna och kräver aktiv kommunikation från planerings- till genomförande- och uthyrningsfas. Projektkommunikatören ska jobba i nära samarbete med den ansvariga kommunikatören för att ha full koll på projekten och snabbt kunna stötta där det behövs.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Sköta löpande uppdatering av projektens webbplatser
  • Sköta löpande kommunikation om våra projekt på sociala medier
  • Sköta implementeringen av kommunikationskampanjer i egna kanaler som byggplank, sociala medier, projekt- och externwebb
  • Sköta hantering och tillgängliggörande av material för projekten, som bilder och filmer samt föra in lämpligt urval i Jernhusens bildbank
  • Assistera i planering och genomförande av invigningar, inbjudningar med mera
  • Assistera i hanteringen av affärsområdets nyheter på vårt intranät

Önskad profil

Du är en serviceinriktad, öppen och social person som är i början av din karriär och har jobbat några år med kommunikationsfrågor och/eller grafisk produktion på byrå- eller kundsidan. Du behöver vara en bra skribent och behärska sociala medier som en kommunikationskanal samt ha viss vana av webbpublicering. Kunskap inom officepaketet samt i InDesign och Photoshop är nödvändigt, erfarenhet från byggprojekt är meriterande.

Vi söker en person som kan ta uppdraget på konsultbasis under sex månader under tiden som den framtida organisationen för projektkommunikation tar form, vilket innebär att det finns möjlighet till förlängning. Start under oktober 2016.

Kontakt

För mer information om uppdraget kontakta kommunikatör Eva Eliasson på eva.eliasson@jernhusen.se eller telefon 073-439 26 31.

Ansökan skickar du till jeanette.stromblad@jernhusen.se.

Sista ansökningsdatum är fredagen 14 oktober.