Om att jobba på Jernhusen

Att arbeta med fastigheter och samtidigt vara ett viktigt nav i det svenska transportsystemet bjuder på både möjligheter och utmaningar. Som medarbetare på Jernhusen bidrar du och dina kollegor till att fler väljer järnvägen för resor och transporter. Tillsammans jobbar vi mot samma mål och med gemensamma värderingar.

Vi tänker nytt och innovativt för att tillsammans med de som delar vår vision förverkliga lösningar för en hållbar framtid. Vi vill ha goda relationer och lyssnar på dem vi möter eftersom dialog och samarbete är avgörande för fortsatt utveckling.

Vi strävar även efter att vara flexibla och öppna så vi kan ge våra kunder den service som önskas. Genom att vara nyfikna och intresserade av vår omvärld vill vi ligga i framkant när det gäller att möta morgondagens behov redan idag.

På Jernhusen jobbar mer än 200 personer inom flera olika områden. Allt från förvaltare, logistiker och ekonomer till affärsutvecklare, fastighetsingenjörer med flera. Vi finns på kontor över hela landet, från Malmö i söder till Sundsvall i norr.