Benjamin Rubin, Controller:

"Jag ser stora möjligheter att göra karriär i företaget"

Benjamin Rubin jobbar som controller på JernhusenJag tog examen från KTH, industriell ekonomi 2009 och fick då anställning på Jernhusen som controller för att göra analyser och se möjligheter i affären och hjälpa till i den löpande redovisningen.

Min roll har efterhand utvecklats till att arbeta nära affärsutvecklarna på Affärsområde Stationer. Arbetet går idag i första hand ut på att stötta projektledarna genom att tillsammans diskutera hur det är möjligt att förfina deras affär samt ta fram ekonomiska kalkyler för olika scenarion. När det är dags för beslut hjälper jag chefen för affärsutveckling att kvalitetssäkra materialet och sitter även med i styrgruppen där projekten hanteras.

Det bästa med Jernhusen är att jag har fått möjlighet att få inblick i projekten och ta ett stort ansvar för den ekonomiska delen i beslutsunderlagen. Jag tycker att det är väldigt roligt och lärorikt att få vara med i diskussionerna när besluten tas höra hur beslutsfattarna resonerar, något som jag tror att jag kommer att ha stor nytta av i framtiden. Jag ser stora möjligheter att göra karriär i företaget då det växer i stadig takt och gärna ger befintliga medarbetare nya tjänster och utmaningar.