• Nya kunskaper och inspiration på Jernhusen-konferens

Medarbetare som växer med företaget

Vi tycker det är viktigt med utveckling för våra medarbetare. Därför satsar vi långsiktigt på två årslånga utvecklingsprogram och även andra utbildningar för chefer och medarbetare. De två utvecklingsprogrammen skapar interna karriärvägar och kopplar samman individens utveckling med företagets. Vi ser även positivt på intern rörlighet i organisationen och tycker det är bra när man byter tjänst inom företaget.

Alla på Jernhusen har ett medarbetarsamtal årligen med sin chef. Behovet av kompetensutveckling sammanfattas i en individuell utvecklingsplan.