Bildstrategi

För att skapa ett starkt och sammanhängande bildspråk för Jernhusen har en bildstrategi tagits fram. Bilderna är indelade i tre huvudgrupper: Infrastruktur, hållbarhet och människor. Observera att bildexempelen endast är skissbilder och får inte på några villkor användas utanför denna manual. 

Här kan du ladda hem Jernhusens bildstrategi i PDF-format. För att ladda hem filen, klicka på länken nedan.

Jernhusens bildstrategi i pdf format 

Bildstrategi