14 procent lägre energianvändning för värme 2019

Förra året sänkte vi energianvändningen för värme i våra hus med 14 procent. Ett för oss historiskt resultat inom driftoptimering som sparade miljoner.

Mikael Engström är energisamordnare på Jernhusen, förklara vad det är vi har gjort?

– Vi har jobbat med att inte värma byggnaderna med luft, vilket är både kostsamt och ineffektivt. Istället låter vi värmesystemen, som till exempel element och golvvärme, stå för uppvärmningen. Vi låter inte heller tekniska system vara igång när det inte bedrivs verksamhet i lokalerna och vi ser till att hålla föreskrivna inomhustemperaturer enligt Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverkets riktlinjer. På köpet får vi ett bättre inomhusklimat så att de som vistas där mår bättre.

På CV-området i Örebro har arbetet med energiförbrukningen i depån gett stor besparing för uppvärmningskostnaderna.

Det här har varit i fokus för oss under året?

– Utan det höga engagemanget från i stort sett hela företaget hade vi inte lyckats. Vi har gått igenom alla fastigheter och pratat energioptimering på alla driftmöten. Med hjälp av driftoptimeringsmallar har vi och våra entreprenörer nu en gemensam syn på hur vi optimerar energiåtgången i varje hus. Och samtidigt har förvaltningen jobbat frenetiskt med energiåtgärder i samband med underhållsåtgärder och om-/tillbyggnader.

Finns det någon chans att vi kan fortsätta att energieffektivisera under kommande år? Finns det mer att ta av?

– Absolut, ju mer aktivt vi arbetar med frågorna desto bättre resultat kommer vi att få 2020. Det är som med träning – alla vet att det är bra och något man bör göra. Man kan ha den bästa och finaste utrustningen, men det är först när man aktivt tränar som man uppnår resultat. Samma gäller för energiarbetet. Investerar vi tid kommer vi också att se ett gott resultat.

Fakta

Den lägre energianvändningen på 14 procent avser värme.

Totala besparingen för all energi i Jernhusens fastigheter 2019 låg på 8 procent.