Tre gånger högre kapacitet för Västtrafik i Sävenäsdepån efter kommande utbyggnad

Västtrafik har beställt 45 nya tåg för pendel- och regionaltrafik eftersom efterfrågan på tågresor ökar kraftigt. Dessa fordon måste underhållas och därför har Jernhusen tillsammans med Västtrafik kommit överens om att bygga ut den befintliga depån i Sävenäs för att möta underhållsbehovet.

Dagens depå är 3600 kvadratmeter. Den byggs nu ut med ytterligare 4400 kvadratmeter till totalt 8000. Från dagens två underhållsplatser på två spår kommer det att bli sex underhållsplatser på tre långa spår. Cirka 50 personer kommer att arbeta i depån.

– Vi är glada att vi fått utveckla konceptet tillsammans med Västtrafik och att vi nu tillsammans bygger ett ännu starkare partnerskap. Tillsammans kommer vi bygga en modern depå som bidrar till ett rationellt underhåll, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

Projekteringen påbörjas omgående tillsammans med Västtrafik och efter sommaren 2022 beräknas bygget vara klart.

– Depån kommer ha stor betydelse för tågtrafiken i Västra Götaland. Med våra 45 helt nya tåg ökar behovet av underhåll och service, nu när vi bygger ut tågdepån skapar vi förutsättningar för en smidig tågtrafik så att resandet med tågtrafiken kan fortsätta att öka, säger Jarl Samuelsson, affärsenhetschef, Västtrafik.

Underhåll av tågen utförs av Alstom och Bombardier. Det rör sig till exempel om reparationer, service och komponentbyte.