Stockholms Centralstation 1920-1960

Här kan du ta del av samma ljudutställning som under sommaren 2019 finns på Stockholms Centralstation. Detta avsnitt handlar om perioden då Sverige blev modernt och hur järnvägen bidrog till samhället.

Stockholms Centralstation 1860-1920

Från ljudutställningen på Stockholms Centralstation - hur järnvägen kom till och hur centralstationen påverkade stadsbilden. Här kan du lyssna.

2019.07.03

Stockholms Centralstation 1960-2019

Från ljudutställningen på Stockholms Centralstation - om tiden från sextiotalet till nutid, en period många av oss minns. Här kan du lyssna.

2019.07.03

När järnvägen förändrade Sverige

Idag tar vi järnvägen för given. Men så var inte alltid fallet. Podden Historia.nu har tagit reda på hur det gick till när en av Sveriges största samhällsinvesteringar genomfördes.

2019.06.11

Den svenska järnvägsturismens historia

Järnvägens framväxt var inte bara viktig för den svenska industrin och näringslivet. Vid sidan om politiska reformer var tåget en av förutsättningarna för ett mer allmänt nöjesresande.

2019.06.25