Fakta om Hagalund

Hagalunds depå är Sveriges största rangerbangård för persontrafik och ligger i Solna i norra Stockholm. Strax bredvid Friends Arena. Den första verkstaden i Hagalund byggdes mellan 1913-1916 av Statens Järnvägar. Sedan dess har det varit intensiv verksamhet.

Förr i tiden fanns fler större tågverkstäder i Sverige men med årens lopp har många avvecklats samtidigt som verkstäderna i Hagalund har utvecklats och byggts ut. Senast 2017 var den senaste utbyggnaden klar då den så kallade heltågsverkstaden, där bland annat X2000 får underhåll, förlängdes för att kunna ta emot längre tågsätt i framtiden. Och fler utvecklingsplaner ligger redo för framtiden.

Verkstäderna, och en stor del av bangården med tillhörande spår, ägs av Jernhusen. Men verksamheten i verkstäderna sköts av flera företag som var och ett arbetar med olika saker. Till exempel att reparera, städa och sanera. För att få allt att fungera har alla ett nära samarbete, tydliga roller och täta kontakter. För här arbetas det i stort sett dygnet runt, alla dagar, året runt.  

Hagalund i siffror

Cirka 120 tåg lämnar depån varje vardag, cirka 60 på helgdagar, På ett år blir det ungefär 31 000 avgångar.

Cirka 600 människor arbetar i depån.

Varje år utför SJ i runda slängar 3000 verkstadsbesök, 30 000 klargöringar, 15 000 bromsprov, 28 000 vattentryckningar, 14 000 växlingsrörelser, 20 000 vändstädningar, 10 000 grundstädningar och 2 500 avisningar. Utöver det tillkommer alla aktiviteter av de andra tågföretagen som verkar i depån.