Hagalund förr och nu

I Hagalund har tåg underhållits sedan 1913. Mycket har hänt under alla år som har gått sedan dess. Här kan du se hur det såg ut förr i tiden, och idag.

Hjulinspektion 1967 och 2020.
Vagnhallen 1967 och 2020. Här inne hanteras enklare reparationer och städ.
Fotografer: Seved Walther t.v., Per Myrehed t.h.
1936 hade Hagalund en verkstad för vagnar och en verkstad för lok. Samt en del mindre byggnader för tvätt, personal med mera. Flygfoto Hagalund 1936. Foto: AB Flygtrafik
Idag finns betydligt fler spår och en ny verkstadsbyggnad för heltåg uppe till vänster i bild. Även Stockholm har expanderat runt depån. Foto: Niklas Ekström, Stockholm Flygfoto, 2017