Dataskydd

Här kan du ta del av Jernhusens förhållningssätt med anledning av Dataskyddsförordningen.

Jernhusens verksamhet är bred och vi har därför valt att dela upp informationen som rör Dataskyddsförordningen enligt rubrikerna till vänster. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter till Jernhusens personuppgiftsansvarige samt dataskyddsombud

Jernhusens dataskyddsombud är: 

Emelie Engholm, Chef Juridik

Michael Englund, Chef Säkerhet

Henrik Sköldberg, Chef IT & Kontor

För att nå personuppgiftsansvarig, dataskyddsombudet eller andra ärenden kring dataskyddsförordningen, kan du kontakta oss enligt nedan:

Jernhusen AB
Box 520 
101 30 Stockholm

08-410 626 00

Du kan också skicka e-post till: dataskydd@jernhusen.se