Äldre fakturaadresser

Fakturor som skickas till något av Jernhusens bolag ska innehålla uppgifter om företagsnamn, adress, organisationsnummer och moms.

Information om rätt faktureringsadress och märkning av fakturan får du av Jernhusens beställare/referensperson. Fakturor som saknar dessa uppgifter kommer att returneras. 

Jernhusen praktiserar betalningsvillkor 30 dagar från mottagandet av korrekt faktura i de fall inte annat har avtalats. 

Från och med 1 april 2020 kommer Jernhusen enbart att ta emot e-faktura och nedanstående adresser upphör att fungera.

Jernhusen AB
FE 1104
838 83 Frösön
Org.nr. 556584-2027
invoice.jernhusen@jernhusen.se

 

 

Jernhusen Crossdock Malmö AB
FE 1118
838 83 Frösön
Org.nr: 556867-8428 
invoice.jernhusen.crossdockmalmo
@jernhusen.se
Svenska Reseterminaler AB
FE 1109
838 83 Frösön
Org.nr: 556596-9622
invoice.svenska.reseterminaler
@jernhusen.se

 
Jernhusen Stationer AB
FE 1102
838 83 Frösön
Org.nr: 556616-7366
invoice.jernhusen.stationer
@jernhusen.se

 
Jernhusen Godsterminal AB
FE 1108
838 83 Frösön
Org.nr: 556596-9606
invoice.jernhusen.godsterminaler
@jernhusen.se

 
Jernhusen Depåfastigheter AB
FE 1100
838 83 Frösön
Org.nr 556835-6801
invoice.jernhusen.depafastigheter
@jernhusen.se


 
Jernhusen Orgelpipan 6 AB 
FE 1119
838 83 Frösön
Org.nr: 556716-6607
invoice.jernhusen.orgelpipan
@jernhusen.se

 
Jernhusen Verkstäder AB
FE 1103
838 83 Frösön
Org.nr: 556616-7408
invoice.jernhusen.verkstader
@jernhusen.se

 
Västerås Central AB
FE 1107
838 83 Frösön
Org.nr 556053-8059
invoice.vasteras.central
@jernhusen.se

 
Höglandets terminal AB
FE 1110
838 83 Frösön
Org.nr: 556663-0207
invoice.hoglandets.terminal
@jernhusen.se

 
Jernhusen Norrmalm AB
FE 1105
838 83 Frösön
Org.nr: 556012-4645
invoice.jernhusen.norrmalm
@jernhusen.se

 
Jernhusen Fastigheter AB
FE 1106
838 83 Frösön
Org.nr: 556596-9598
invoice.jernhusen.fastigheter
@jernhusen.se

 

Jernhusen Resefastigheter AB
FE 1101
838 83 Frösön
Org.nr: 556867-8493
invoice.jernhusen.resefastigheter
@jernhusen.se

 

Jernhusen Stockholm Depå Nord AB
FE 1113
838 83 Frösön
Org.nr: 556692-9401
Saknar epostadress

Jernhusen Glasvasen AB
FE 1115
838 83 Frösön
Org.nr 556795-0042
invoice.jernhusen.glasvasen
@jernhusen.se
 

 

Jernhusen Uppsala Eldaren AB
FE 1120
838 83 FRÖSÖN
Org.nr 556971-9171
invoice.uppsala.eldaren
@jernhusen.se
 

Continental Apartments Stockholm AB
FE 1112
838 83 Frösön
Org nr 556971-9932
Saknar epostadress

Jernhusen Rallaren AB
FE 1114
838 83 Frösön
Org nr: 556971-7639
invoice.jernhusen.rallaren@jernhusen.se