Information med anledning av Covid-19

Vi förstår att många av våra hyresgäster, resenärer och samarbetspartners har frågor med anledning av Corona (Covid-19). Så här arbetar Jernhusen med denna situation.

Uppdaterad 2020-04-01

I förra veckan kom regeringen med ett stödpaket som handlar om rabatt på lokalhyror. Regeringen har pekat ut sektorerna; sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Förordningen kommer specificera vilka sektorer som blir aktuella. Under veckan har vi försökt reda ut vad det innebär.

Som hyresvärd jobbar vi i nära dialog med våra hyresgäster för att komma fram till olika lösningar som kan lindra effekterna av minskat resande och färre besökare och resenärer som vistas på stationerna. Även om det är färre personer som reser nu kommer situationen att vända och då ska stationen fortsättningsvis vara en plats med bra service till resenärerna. Vi fokuserar nu på att få till så bra lösningar som möjligt för hyresgästerna och resenärerna.

Den 25 mars 2020 presenterade regeringen ett förslag på stödpaket för lokalhyresgäster i utsatta branscher. Paketet har ännu inte börjat gälla och Näringsdepartementet arbetar i dagsläget med att fastställa regelverkets utformning. Utöver det ska förslaget också godkännas av EU då det handlar om statligt stöd. Regeringskansliets bedömning är att regelverket ska vara klart början eller mitten av april.

Vi följer utvecklingen och inväntar information om vad stödpaketet innebär och hur det ska fungera.

2020-03-31

På grund av den rådande situationen har vi låtit hyresgästerna på flera stationer att ha tillfälliga, kortare, öppettider. Vissa servicefunktioner har också kortare öppettider än vanligt. Huvudanledningarna till detta är det kraftigt minskade besökarantalet och i vissa fall personalbrist.

2020-03-24

Uppdaterad information med anledning av Folkhälsomyndighetens nya föreskrift avseende restauranger och kaféer.

Föreskriften innebär att restauranger och kaféer får fortsatt vara öppna. Folkhälsomyndighetens nya beslut innebär att restauratören eller verksamhetsansvariga ska riskminimera och ta fram en plan för hur de minskar smittspridningen av Covid-19 t ex genom att glesa ut mellan borden samt säkerställa att det inte förekommer trängsel.

Avhämtning av mat är fortsatt tillåtet.

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar

2020-03-17

Just nu befinner vi oss i en situation som är ny för oss alla, där det är viktigt att vi hjälps åt och följer information och riktlinjer ifrån våra myndigheter. Regeringen har stoppat större allmänna sammankomster men denna restriktion omfattar inte kollektivtrafiken.

Stationerna och väntsalarna är därför fortsatt öppna enligt ordinarie öppettider. Däremot kommer vissa butiker och restauranger på stationerna ha varierade öppettider med anledning av att antalet resenärer och besökare minskat betydligt.

Då händelseutvecklingen går snabbt kan vi tyvärr inte hålla informationen med våra hyresgästers öppettider uppdaterade. Vi följer fortsatt utvecklingen och direktiv från myndigheterna.

2020-03-13

Vi har en nära och tät dialog med Trafikverket och andra myndigheter samt järnvägsbranschen. Vi agerar utifrån de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger i syfte att säkerställa en trygg och säker miljö för resenärer och hyresgäster.

Regeringen har stoppat alla allmänna sammankomster som exempelvis teater, tivolin, idrottsevenemang. Detta gäller inte för dem som vistats i kollektivtrafiken eller i köpcentrum. Med denna bakgrund har vi stationerna öppna med ordinarie öppettider. Vi följer fortsatt utvecklingen och direktiv från myndigheterna.

På stationerna kommer städningen att utföras extra noggrant. Till exempel kommer ytor som många tar i, som ledstänger och räcken, att rengöras oftare.

Den nuvarande situationen lägger ett stort ansvar på alla enskilda. För att våra öppna miljöer ska vara säkra och trygga platser uppmanar vi alla att följa myndigheternas rekommendationer för att hindra smittspridning. Genom att vi alla tar ansvar kan vi bidra till att kollektivtrafiken fortsätter att fungera även i detta läge.

Vi uppmanar alla att löpande följa händelseutvecklingen och att vara beredda att agera på eventuella förändrade rekommendationer från myndigheterna. För hyresgäster som har frågor angående sin lokal hänvisar vi till ordinarie kontaktvägar.