Ledarprofil

Utifrån medarbetarprofilen har vi tagit fram en ledarskapsprofil som beskriver hur vi vill att våra chefer ska agera. Den ska vara ett stöd i vardagen för att visa vilket förhållningssätt vi vill ha och vilken kultur vi eftersträvar.

Ledarprofil

Medarbetarprofil

Jag är engagerad

 • Jag bryr mig om både människor och resultat.
 • Jag är synlig och tillgänglig för medarbetare och kunder.
 • Jag skapar en miljö som är nyfiken och tillåtande.

Jag tar ansvar

 • Jag står upp för och ger mina medarbetare förutsättningar att göra ett bra jobb.
 • Jag ger och tar ansvar.
 • Jag är tydlig och rak i min kommunikation och mitt agerande.

Jag ser möjligheter

 • Jag utmanar mig själv, mina medarbetare, våra arbetssätt och vår affär.
 • Jag uppmuntrar och motivrerar till förändring och utveckling.
 • Jag har ett lösningsorienterat förhållningssätt.

Jag är engagerad

 • Jag respekterar och bryr mig om mina kunder och kollegor
 • Jag förstår affären och hur mina arbetsuppgifter bidrar till helheten
 • Jag bidrar till ett öppet och tolerant arbetsklimat med högt i tak

Jag tar ansvar

 • Jag genomför det vi planerat och beslutat
 • Jag är pålitlig och tar ansvar för min roll, min utveckling och min leverans
 • Jag vill och vågar ta beslut och samarbetar för bästa resultat

Jag ser möjligheter

 • Jag söker lösningar som är bra för oss och för kunderna
 • Jag är nyfiken på förändring och välkomnar utvecklingsmöjligheter
 • Genom att ta och ge feedback bidrar jag till min och andras utveckling