Affärsutvecklingschef med fastighetsfokus

I rollen som affärsutvecklingschef inom affärsområde Stationer leder du ett team om sex medarbetare med fokus på fastighetsutveckling av stationer. Tillsammans med teamet utvecklar du stationer som bidrar till ett ökat kollektivt resande och ett mer hållbart samhälle.

Affärsutveckling arbetar framför allt med utveckling av nya stationer, men driver även vissa större utvecklingsprojekt inom befintliga stationer. Avdelningen ansvarar för strategier för våra större stationer samt utveckling av vårt koncept Station Next. Avdelningen driver projekt genom hela kedjan från idé, plan, investeringskalkyl etc. fram till överlämning till förvaltning. Relationsbyggande, långsiktighet och helhetssyn är viktigt genom hela processen.

Utmaningen

Stationer och stationsområden har ofta en central funktion för både stad och transportsektor varför fastighetsutveckling av stationer kräver god förståelse för samhälle, infrastruktur och stationens roll i staden. Bra samverkan med kommuner, myndigheter och andra fastighetsägare är en förutsättning för att lyckas i projekten. För att tillvarata resenärens behov och säkerställa rätt kommersiellt utbud i stationen krävs kunskap om tex handel och flöden i projektteamen. Att ansvara för ekonomi och exploateringsvillkor i fastighetsutvecklingsprojekt liksom övriga frågor inom mark- och exploateringsområdet är en viktig del av ditt och teamets arbete. Detta omfattar analys, kalkylering, kunskap inom det fastighetsrättsliga området, förhandling och projektledning.  

I rollen som affärsutvecklingschef ansvarar du för att utveckla och förverkliga strategin för våra framtida stationer samt att realisera affärsområdets investeringsplaner. Rollen innefattar strategiskt så väl som operativt arbete med fastighetsutvecklingsprojekt. Du kommer att ha beställaransvar för ett antal projekt. Du ansvarar för såväl ekonomi och exploateringsvillkor som koncept och färdigställd produkt. Du har fullt resultatansvar (intäkt- och kostnadsansvar) för avdelningen och ansvarar för att rätt resurser och kompetenser ingår i teamet. Rollen innefattar också att hitta nya affärsmöjligheter, att förbättra och effektivisera befintliga affärsupplägg samt dialoger med kunder.  

Du har ett ledarskap där du delar med dig av din erfarenhet samtidigt som du inspirerar och utvecklar teamet. God samverkan med andra avdelningar inom affärsområdet samt med andra delar av Jernhusen är en förutsättning för att lyckas i uppdraget. Du rapporterar till affärsområdeschefen för Stationer och är del av ledningsgruppen inom affärsområdet. Tjänsten är placerad i Stockholm och en del resor kan krävas i tjänsten.

Din bakgrund/profil

  • Har arbetat minst tio år med fastighetsutveckling, gärna med kommersiella fastigheter.
  • Erfarenhet av planprocesser, exploateringsfrågor samt därtill hörande utredningar.
  • God förståelse för affärsutveckling ur ett fastighetsutvecklingsperspektiv.
  • Erfarenhet av att arbeta i en projektorienterad organisation.
  • Minst ett par års ledarerfarenhet.
  • Akademisk utbildning, exempelvis civilingenjör med bygg- och fastighetsinriktning alternativt civilekonom.

Är du den vi söker?

Det är viktigt att du kan identifiera dig med Jernhusens värdeord; Vi är engagerade, vi tar ansvar och vi ser möjligheter. Viktiga egenskaper i denna roll är att du är en trygg, stabil person som är beslutsmässig och är tydlig. Du har affärskraft och förmåga att se och ta vara på affärsmöjligheter. Du är resultatorienterad och har förmågan att ta fram visionen och överföra denna till en strategi. I din ledarroll tydliggör du riktningen för ditt team och motiverar och samordnar så att alla håller fokus på målet. Du har både en strategisk och operativ förmåga och kan röra dig mellan dessa på ett naturligt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och dig som individ.   Vi erbjuder dig Du får möjlighet att arbeta med en unik fastighetsportfölj där många av våra fastigheter finns i stadskärnans bästa läge. Du påverkar samt driver avdelningen och ditt ansvarsområde självständigt med fokus på spännande fastighetsutvecklingsprojekt. För rätt person finns det goda utvecklingsmöjligheter inom Jernhusen. Du kan påverka och skapa en effektivare verksamhet samt bidra till en mer hållbar framtid. Du kommer arbeta från idé till färdigt projekt. Vi erbjuder möjligheten att arbeta i ett affärsdrivet bolag med ett bra klimat, en utvecklande miljö med stor kompetens och där du får möjlighet att påverka samhällsutvecklingen på lång sikt.

Är detta utmaningen för dig? Tveka inta att kontakta oss.

Jernhusen samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med:

Cecilia Fredriksson
076-000 18 12

eller

Samuel Göranzon
076-0001874.

Ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Ansök till tjänsten på www.k2search.se. Urval, intervjuer och tester sker löpande. Välkommen med din ansökan!