Säkerhetschef

Ytorna på Jernhusens stationer är tillgängliga för allmänheten, med de speciella utmaningar som detta för med sig i ett säkerhetsperspektiv. Trygghets- och säkerhetsfrågorna utgör samtidigt en central del av bolagets hållbarhetsarbete. Som säkerhetschef ansvarar du för Jernhusens samlade säkerhetsarbete. Ditt ansvar är att säkerställa att säkerhetsfrågorna omhändertas och utvecklas så att bolagets långsiktiga mål kan förverkligas.

Jernhusens övergripande vision handlar om att bidra till ett mer hållbart samhälle och mer hållbara transporter. Jernhusens fastigheter utgör en viktig del av den svenska infrastrukturen. Genom våra fastigheter rör sig ca en halv miljon människor varje dag, och en stor del av den svenska tågflottan rör sig i våra depåer och terminaler eller i våra stationsmiljöer. Ytorna i våra stationer är tillgängliga för allmänheten, med de speciella utmaningar som detta för med sig i ett säkerhetsperspektiv. I takt med utvecklingen i samhället i övrigt ställs allt högre krav på säkerheten i våra fastigheter. I rollen som säkerhetschef ansvarar du för att säkerställa att säkerhetsfrågorna omhändertas och utvecklas så att bolagets långsiktiga mål kan förverkligas. Trygghets- och säkerhetsfrågorna utgör samtidigt en central del av bolagets hållbarhetsarbete. Vill du bidra till att fortsätta lyfta säkerhetsfrågorna inom Jernhusen kan du vara den vi söker.

Säkerhetschefen ansvarar för Jernhusens samlade säkerhetsarbete. Då den mest publika delen av säkerhetsarbetet – och en stor del av riskerna – finns inom affärsområde Stationer är tjänsten organisatoriskt placerad inom detta affärsområde. I rollen som säkerhetschef leder du ett team om två medarbetare, men samverkar brett inom bolaget. Du rapporterar till affärsområdeschefen för Stationer men i vissa frågor rapporterat du direkt till vd. Tjänsten är placerad i Stockholm och en del resor kan krävas i tjänsten.

Säkerhetschefen ansvarar för både strategiska och operativa frågor. I det strategiska uppdraget ligger t.ex. arbete med policys och riktlinjer, men även att lyfta säkerhetskulturen inom bolaget. Operativt är säkerhetschefen och säkerhetsavdelningen både kompetenscenter och bollplank till övriga organisationen som ansvarig för vissa frågor, t.ex. bevakning. Samverkan mellan externa parter blir allt viktigare för att Jernhusens mål ska nås och i rollen ingår därför mycket arbete och kontakter med myndigheter, räddningstjänst, kunder, leverantörer, branschföreningar, ”grannar” etc. Ett brett kontaktnät inom bransch och berörda myndigheter är därför viktigt.

Jernhusens fastigheter har ofta en central funktion för både stad och transportsektor varför arbete med säkerhetsfrågorna även kräver god förståelse för samhälle, infrastruktur etc. Bra samverkan med kunder, myndigheter med flera är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Du har ett ledarskap där du delar med dig av din erfarenhet samtidigt som du inspirerar och utvecklar teamet. God samverkan med andra avdelningar inom affärsområdet samt med andra delar av Jernhusen är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.

Rollen

 • Övergripande ansvarig för bolagets samlade säkerhetsarbete inom samtliga affärsområden/verksamhetsområden

 • Strategiska frågor som policys, riktlinjer, efterlevnad (safety och securityområdet)

 • Ansvar för Jernhusens krisberedskapsarbete. Rutiner, processer, övningar - centralt och ”lokalt”

 • Ansvar för implementering av policys och riktlinjer och stöd till organisationen kring säkerhetsfrågor

 • Samverkan internt kring säkerhetsfrågor

 • Personalansvar inom avdelningen

 • Övergripande styrande ansvar för externa leverantörer inom säkerhetsområdet

 • Sektorsamverkan externt kring t.ex. branschöverenskommelser, inkl. att representera bolaget i olika samverkansform

 • Ansvarig för Jernhusens Chef i beredskap.

 • Driva vår strategi ”Safe Station” vidare i syfte att öka trygghet och trivsel för resenärer, hyresgäster m.fl.

 • Uppföljning av incidenter

 • Ansvara för stationsvärdar

 • Följa upp och utreda vissa interna risker på uppdrag av VD.

 • Lobbying/påverkan kring behov av lagstiftningsförändringar inom området

 • Avrapporterande i ledningsgruppen (affärsområde Stationer och Jernhusen), och i vissa frågor direktrapporterande till vd

Din bakgrund/profil

 • Senior profil med god erfarenhet från säkerhetsarbete (+10 år)

 • Sannolikt utbildningsmässig bakgrund inom juridik, räddningstjänst, polis eller militär

 • Yrkesmässig erfarenhet inom säkerhetsfunktion (som säkerhetschef eller motsvarande) inom kollektivtrafik/infrastruktur eller fastighetsrelaterad verksamhet 

 • Mycket goda nätverk med relevanta myndigheter, och med fördel inom transport/kollektivtrafik och/eller fastighetssektorn

 • Strategisk höjd och förståelse för säkerhetsfrågor. Förmåga att identifiera vilka frågor som det är viktigt att fokusera på långsiktigt, kopplat till den samlade verksamheten inom Jernhusens komplexa verksamhet.

 • Analytisk förmåga avseende omvärldsförändringar och dess påverkan på verksamheten

 • Förmåga att skapa förtroende internt och externt i olika forum

 • God förändringsledningskompetens utifrån omvärldsförändringar för att kunna driva utveckling både internt och externt i samverkan med samarbetsparter och myndigheter

 • Mycket god kompetens kring nätverkande och relationsbyggande med branschens parter, både att lyssna, men också att övertyga utifrån behov av förändring.

 • Goda operativa ledaregenskaper för att kunna styra/stötta både interna och externa parter inom säkerhetsfrågor

Är du den vi söker?

Det är viktigt att du kan identifiera dig med Jernhusens värdeord; Vi är engagerade, vi tar ansvar och vi ser möjligheter. Viktiga egenskaper i denna roll är att du är en trygg, stabil person som är beslutsmässig och tydlig. I din ledarroll tydliggör du riktningen för ditt team och motiverar och samordnar så att alla håller fokus på målet. Du har både en strategisk och operativ förmåga och kan röra dig mellan dessa på ett naturligt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och dig som individ.

Vi erbjuder dig

Du får möjlighet att arbeta med viktiga samhällsfunktioner och kan göra skillnad. Vi erbjuder möjligheten att arbeta i ett affärsdrivet bolag med ett bra klimat, en utvecklande miljö med stor kompetens och där du får möjlighet att påverka samhällsutvecklingen på lång sikt.

Är detta utmaningen för dig? Då är du välkommen med din ansökan! Rekryterande chef är Åsa Dahl, skicka intresseanmälning till HR Jernhusen, ansokan@jernhusen.se, märk din ansökan "Säkerhetschef".

Vi kommer att intervjua löpande så skicka in Cv samt personligt brev så snart som möjligt.