Bolagsstyrningsrapport

Jernhusen upprättar varje år en bolagsstyrningsrapport, vilket är en del av bolagets tillämpning av Koden.