Information med anledning av covid-19

Läs mer om hur Jernhusen arbetar i samband med coronakrisen.

Den 8 april fattade regeringen beslut om hyresstöd för januari till och med mars 2021. Stödet, som bland annat riktar sig till vissa företag i hotell- och restaurangbranschen och detaljhandeln, har därmed trätt i kraft och går att söka från och med 3 maj.  

För oss är det naturligt att ha en nära och konstruktiv dialog med våra hyresgäster för att förstå hur vi på bästa sätt kan vara med och skapa långsiktigt hållbara lösningar.

Så här jobbar Jernhusen på våra stationer under pågående covid-19 pandemi

  • Vårt mål är att alltid säkerställa en trygg miljö på våra stationer. Därför har vi nära kontakt och samarbete med hyresgäster, Trafikverket, buss- och tågoperatörer samt Folkhälsomyndigheten.
  • Via muntliga utrop i högtalare och digitala skyltar ger Trafikverket en uppdaterad och aktuell information om vilka rekommendationer som gäller för resor i kollektivtrafiken.

  • Precis som i samhället i övrigt uppmanar vi våra besökare att hålla avstånd till varandra, tvätta händer noggrant och att följa de rekommendationer som myndigheterna ger.

  • Våra väktare informerar vid behov besökare om att de bör hålla avstånd till varandra under rusningstrafik för att undvika trängsel. Till sin hjälp har de bland annat övervakningskameror.

  • Vi fyller på toaletter med tvål och pappershanddukar oftare och rengör ytor som många tar i som t.ex. handräcken och dörrhandtag.

  • Avslutningsvis, vi följer utvecklingen noga och har beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

Om du har några frågor kan du vända dig till info@jernhusen.se