Information med anledning av covid-19

Så här jobbar Jernhusen på våra stationer under pågående covid-19 pandemi

  • Vårt mål är att alltid säkerställa en trygg miljö på våra stationer. Därför har vi nära kontakt och samarbete med hyresgäster, Trafikverket, buss- och tågoperatörer samt Folkhälsomyndigheten.
  • Via muntliga utrop i högtalare och digitala skyltar ger Trafikverket en uppdaterad och aktuell information om vilka rekommendationer som gäller för resor i kollektivtrafiken.

  • Precis som i samhället i övrigt uppmanar vi våra besökare att hålla avstånd till varandra, tvätta händer noggrant och att följa de rekommendationer som myndigheterna ger.

  • Våra väktare informerar vid behov besökare om att de bör hålla avstånd till varandra under rusningstrafik för att undvika trängsel. Till sin hjälp har de bland annat övervakningskameror.

  • Vi fyller på toaletter med tvål och pappershanddukar oftare och rengör ytor som många tar i som t.ex. handräcken och dörrhandtag.

  • Avslutningsvis, vi följer utvecklingen noga och har beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

Om du har några frågor kan du vända dig till info@jernhusen.se