Information med anledning av covid-19

Läs mer om hur Jernhusen arbetar i samband med coronakrisen.

Regeringen förslår att det statliga stödet för när ”vissa lokalhyresgäster” får rabatt på hyran återinförs för månaderna januari-mars 2021.

Vi har noterat regeringens förslag på beslut och ser fram emot besked och ytterligare information om hur stödet ska användas. För oss är det naturligt att ha en nära och konstruktiv dialog med våra hyresgäster för att förstå hur vi på bästa sätt kan vara med och skapa långsiktigt hållbara lösningar.

Läs pressmeddelandet på regeringskansliet.se

Så här jobbar Jernhusen på våra stationer under pågående covid-19 pandemi

  • Vårt mål är att alltid säkerställa en trygg miljö på våra stationer. Därför har vi nära kontakt och samarbete med hyresgäster, Trafikverket, buss- och tågoperatörer samt Folkhälsomyndigheten.
  • Via muntliga utrop i högtalare och digitala skyltar ger Trafikverket en uppdaterad och aktuell information om vilka rekommendationer som gäller för resor i kollektivtrafiken.

  • Precis som i samhället i övrigt uppmanar vi våra besökare att hålla avstånd till varandra, tvätta händer noggrant och att följa de rekommendationer som myndigheterna ger.

  • Våra väktare informerar vid behov besökare om att de bör hålla avstånd till varandra under rusningstrafik för att undvika trängsel. Till sin hjälp har de bland annat övervakningskameror.

  • Vi fyller på toaletter med tvål och pappershanddukar oftare och rengör ytor som många tar i som t.ex. handräcken och dörrhandtag.

  • Avslutningsvis, vi följer utvecklingen noga och har beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

Om du har några frågor kan du vända dig till info@jernhusen.se