Information med anledning av coronaviruset covid-19

Så här jobbar Jernhusen för att hantera situationen på våra stationer.

  • Vi följer utvecklingen av coronaviruset noga och har beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov.
  • Vi samarbetar inom branschen för att bidra till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs, bland annat genom muntliga utrop i högtalare samt via skyltar och annan information.
  • Extra frekvent påfyllning av tvål på våra toaletter.
  • Extra frekvent rengöring av ytor som många ofta tar i till exempel handräcken, dörrhandtag med mera.

Ska du ut och resa?

Dessa är sammanfattande råd till resenärer och trafikanter för att transportsystemet inte ska drabbas av proppar eller bidra till smittspridning:

  • Res bara om du måste – och undvik resor i rusningstrafik
  • Cykla eller gå om du har möjlighet
  • Ersätt inte kollektivtrafikresor med bil i onödan då det kommer att orsaka trafikstörningar på väg