Information med anledning av Coronakrisen

Coronaviruset ökar otryggheten i offentliga miljöer

Sex av tio svenskar, 57 procent, känner sig mer otrygga i offentliga miljöer sedan coronaviruset började spridas. Otryggheten har ökat mest bland personer över 65 år. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen, som äger och förvaltar järnvägsstationer.

Läs mer om undersökningen i vårt pressmeddelande

Intyg för hyresrabatt

Hyresgäster hos Jernhusen som fått erbjudande om en hyresrabatt på hyran för andra kvartalet 2020 kommer i dagarna få ett mail med ett intyg från Boverket som vi ber er att fylla i. Intyget är en obligatorisk bilaga till den ansökan som vi som hyresvärd ska göra till Boverket för att ansöka om stöd enligt förordningen om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Ni kan komma att ombedjas skicka in ytterligare underlag till oss eller direkt till Boverket på förfrågan.  

Intyget ni får ber vi er skriva under och skanna/fota av och skicka tillbaka till oss på Jernhusen på hyresstod@jernhusen.se.  Intyget ska vara oss tillhanda senast fredag den 12 juni 2020. Uppgifter om fastighetsbeteckning och kontraktsnummer står på tilläggsavtalet om tillfälliga rabatter.   

Boverket har ett avsnitt med frågor och svar kopplat till stödpaketet där ni kan hitta svar på flera vanliga frågor om exempelvis SNI-koder eller begreppet ”ekonomiska svårigheter”. Ni hittar dem här: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-nar-vissa-lokalhyresgaster-fatt-rabatt-pa-hyran/?tab=fragor-svar   

Om ni har några övriga frågor om intyget ni ska fylla i går det bra att maila oss på hyresstod@jernhusen.se.