Kameraövervakning

Behandling av personuppgifter som samlas in med säkerhetskamera på Jernhusens stationer

Jernhusen bevakar stationerna med säkerhetskameror vilket innebär att du som besökare kan bli inspelad. Här kan du läsa varför vi gör detta, hur vi hanterar materialet och få information om dina rättigheter.

Varför bevakar vi stationerna med säkerhetskamera?

Vi bevakar stationerna med kamera för att förebygga brott, ha underlag till bevisning samt förhindra störningar. Bilderna från kamerorna bevakas i realtid.

Hur hanterar vi det inspelade materialet?

De inspelade bilderna sparas i fyra veckor, sedan raderas de automatiskt. Bildsekvenser som visar att brott kan ha begåtts skickas till polismyndigheten. I de fall som bildsekvenser skickas till polisen kan de behandlas av polisen under en längre tid. De inspelade sekvenserna kommer dock inte vara kvar i våra system efter fyra veckor.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om du förekommer på film och, om det rör dig själv, få ut det inspelade materialet, samt rätta eller radera det inspelade materialet. Vi har dock rätt att neka detta i vissa fall om arbetet skapar orimliga administrativa bördor eller om begäran medför integritetsrisker för andra personer.

Jernhusen har inte möjlighet att söka efter personuppgifter manuellt, utan vi använder oss av de automatiserade sök- och sammanställningsmöjligheter vi har tillgång till. Det betyder att det bara är bilder som kan hittas med automatiska sökfunktioner som kan identifieras, rättas eller raderas. Vi kommer heller inte att kunna lämna ut eller visa bildsekvenser där det finns andra identifierbara personer, då vi är tvungna att skydda deras integritet.