Jernhusen

Jernhusen medgrundare av och medlem i Håll Nollan

Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag. Så lyder visionen som delas av Håll Nollans nästan 100 medlemmar och självklart också av Jernhusen.

Håll Nollan startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett bygg- och anläggningsprojekt. Jernhusen var en av medgrundarna. Genom att lära av varandra förändrar vi kulturer, ställer hårdare krav, utbildar och väcker opinion för noll olyckor i bygg- och anläggningsbranschen. 

Håll Nollans säkerhetspush genomförs den tredje tisdagen i september varje år. Den ska åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. I år ligger extra fokus på goda relationer. 

Säkerhetspushen är ett komplement till de andra säkerhetsdagarna som finns inom branschen. Bakgrunden till Håll Nollans säkerhetpush är att skicka en stark och unison signal inom byggbranschen. Genom att lyfta goda exempel kring erfarenhetsutbyte och samarbete vill Jernhusen tillsammans med övriga medlemsföretag i Håll Nollan visa att samverkan över gränserna ger säkrare arbetsplatser.  

Håll Nollan har under de fyra åren som föreningen funnits bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder och -guider samt en byggherreutbildning som arbetats fram genom samverkan mellan medlemmarna.  

Håll Nollans säkerhetspush genomförs på ett flertal bygg- och anläggningsarbetsplatser runtom i Sverige den tredje tisdagen i september varje år.

Håll Nollans webbplats

Bild till sidan om Håll nollan

Kontakt

Helene Baudou Fjelkman

Chef Projektledning

070-350 51 55