Avfallshantering lyfte Malmö

Synkad avfallshantering och varutransport gav hållbara resultat på Malmö Centralstation.

På Malmö Centralstation driver Jernhusen sedan 2014 ett utvecklingsarbete inriktat på transporter, logistik och kretslopp. Tidigare använde Jernhusen och hyresgästerna flera olika externa operatörer som inte var synkade med varandra. Det var en onödig belastning på både plånböcker och miljö.

– Vi uppfattade att det fanns ett problem kring matavfallet på Malmö Centralstation, så vi gjorde en grundlig analys och inventerade hyresgästernas behov. Lösningen blev att vi själva tog över ansvaret för både avfallshämtning och varutransporter. Sedan dess har antalet tunga transporter minskat. Vi kan till och med erbjuda hyresgästerna tjänster som inte fanns förut, som ankomstkontroll, inventering av ankommande gods, returer med mera, berättar Thomas Fröslev, Jernhusens affärsutvecklare i Malmö.

– Ett bra miljöarbete och god ekonomi går hand i hand för alla på Malmö Centralstation.

Thomas Fröslev, affärsutvecklare på Jernhusen i Malmö.

I samband med förändringen började Malmö Centralstation också att återvinna matavfall. Under 2016 återvanns hela 56 ton, vilket dessutom hjälpte Malmö stad att uppnå sina återvinningsmål. Det är precis denna typ av smarta samarbeten som Jernhusen vill se mer av när hållbarhetsmålet om att teckna gröna hyresavtal med hyresgästerna nåtts.

– Denna typ av samarbeten är en klockren win-win. Hyresgästerna kommer billigare undan samtidigt som de får en högre servicenivå och vi når våra hållbarhetsmål. Men den största vinnaren är förstås miljön, säger Thomas Fröslev.

Det finns också en trygghetsaspekt tack vare det centraliserade sättet att jobba. Alla som verkar på Malmö Centralstation känner igen Jernhusens logistikpersonal och transporter. Skulle någon obehörig dyka upp märks det direkt.