Kontakt

Johan Gunnarsson

Hållbarhetsstrateg

johan.gunnarsson@jernhusen.se

070-218 58 30

En ansvarsfull fastighetsägare

Många av våra fastigheter är byggda på 1800-talet och når av naturliga skäl inte upp till dagens krav.

Det gäller både byggnadernas miljöprestanda och förekomsten av föroreningar i marken. Genom att förbättra och sanera fastigheterna så att de kan miljöklassas eller certifieras tar vi vårt ansvar för att lyfta dem in i nutiden. När vi bygger nytt satsar vi självklart på långsiktigt hållbara fastigheter.

Strategiska hållbarhetsmål

Mål: Jernhusen ska halvera användningen av köpt energi på våra fastigheter till år 2030 från år 2008. 

Mål: Samtliga bebyggda fastigheter ska vara miljöklassade eller certifierade år 2020 och sakna farliga markföroreningar senast år 2025.