Kontakt

Johan Gunnarsson

Hållbarhetsstrateg

johan.gunnarsson@jernhusen.se

070-218 58 30

En självklar del av järnvägssverige

Våra verksamheter bidrar till samhällets infrastruktur för hållbara transporter idag och imorgon.

Vi har ett arv att ta ansvar för och förädla, men vi är också med och bygger lösningar på framtidens trängsel och klimatutmaningar. Genom att utveckla stationer och stationsområden gör vi det enklare för fler att välja kollektivtrafiken. Våra kombigodsterminaler skapar förutsättningar för hållbar varuförsörjning.

Strategiska hållbarhetsmål

Mål: Jernhusen ska locka fler och nya grupper att resa kollektivt genom att utveckla trygga, tillgängliga och trivsamma stationer och stationsområden.

Mål: Jernhusen ska bidra till minskade koldioxidutsläpp, höjd säkerhet och minskad trängsel på svenska vägar genom att på tio år fördubbla volymen kombigods som hanteras på Jernhusens terminaler.