Daniel Markström, regionchef på Stadsutveckling Stockholm

Daniel Markström är regionchef på Stadsutveckling i Stockholm. Hade han inte blivit arkitekt och jobbat med fastigheter skulle han sannolikt ha arbetat som filmproducent. Att skapa visioner och realisera det i riktiga upplevelser är hans arkitektuppdrag. På Jernhusen blir skalorna bara större.

Vilket avtryck tror du att Jernhusen kommer att sätta de närmaste åren?

Vi kommer att utveckla de centralaste delarna av Sveriges tre största städer och det kommer att göra stor skillnad. Idag är stationerna inte riktigt i centrum i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Men i och med att samhällsdiskussionen mer och mer handlar om vikten av kollektivt resande leder det till att betydelsen av stationsnära lägen ökar.

Våra utvecklingsplaner för de stationsnära områdena kommer att ändra balanspunkterna i innerstäderna. CBD, central business district, kommer att förskjutas mot stationerna. Det är inte många fastighetsbolag, om ens något förutom Jernhusen, som kan jobba med stadsutveckling på det viset.

Hur kommer du att bidra till att realisera de här visionerna?

Min roll är att koordinera, entusiasmera och i viss mån vägleda gruppen som jobbar med utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholm. Få involverade att se visionen och att hålla den så ambitiös som möjligt.

Det är vår skyldighet att vara visionära när vi har ansvaret för den här viktiga platsen. Vi pratar inte om att bygga på ett hus med tre våningar eller bygga en entré. Vi ska utveckla en central del av Sveriges huvudstad en bra bit framåt och sätta tonen för de närmaste årtiondena. Då måste vi spänna bågen så mycket vi bara orkar, hela tiden. Vi kan inte ta lätta vägar, inte nöja oss med det enkla. Vi måste göra vårt yttersta.

Finns det något som skiljer ut Jernhusen från andra fastighetsbolag?

Vi utgår ifrån stationen. Utifrån den har vi arbetat fram strategin om den stationsnära staden. Jernhusens grundtanke, att människor ska åka kollektivt och att gods ska åka järnväg, är väldigt stark. Det är extremt hållbart och ligger helt rätt i tiden. Samtidigt är det något som de flesta människor kan hålla med om är rätt. Det är inte alla fastighetsbolag som har en så stark grundidé.

Hur är det att jobba på Jernhusen egentligen?

Det finns ett genuint patos och en kärlek till stationer och de frågor som hör ihop med resande och stadsutveckling. Alla har en vilja och känner glädje över att jobba i den här riktningen.
Men det är inte bara projekten och områdena som ska utvecklas utan vi tittar också inåt. Hur kan vi bli starkare som organisation? Hur ska vi organisera oss utifrån de utmaningar vi har framför oss? Hur jobbar vi med företagskulturen för att bli bättre? Det är spännande.