Lill Tinnerholm, ekonomisk förvaltare, Göteborgs Centralstation

Lill Tinnerholm ansvarar för cirka 140 kundkontrakt på centralstationen i Göteborg. För henne är en järnvägsstation något mer än andra byggnader. Samhällsfunktionen ger en större mening. Lill gillar när det händer saker – att vara med och utveckla kundernas affärer. – Om det är långsamt någon dag brukar jag skoja om att vi kanske ska slå ut en vägg någonstans, så att det händer något i huset, säger hon.

Hur blev du ekonomisk förvaltare?

Jag har haft flera andra roller i fastighetsbranschen, bland annat som affärsutvecklare, men jag märkte med tiden att det jag gillar är att göra affärer och jobba med förhandlingar. Som ekonomisk förvaltare handlar det så utpräglat om just det. I den här rollen är jag mitt i relationen med hyresgästerna.

Efter att ha jobbat med försäljning och kundrelation i många år märkte jag att det är det som triggar mig. Att på riktigt förstå kunden och dennes behov. Att veta hur deras affär fungerar och vad som gör den bättre. Det kan till exempel vara sådana saker som att det är dåligt flöde i butiken så att vi får bygga om. Om resenärerna har en stor resväska att släpa på så kanske de vänder i dörren om det ser trångt ut. Eller så kan det vara entrén som inte är tillräckligt välkomnande. Att lösa sådana problem tycker jag är roligt.

Här jobbar jag i en förvaltning som tillåter att man utvecklar saker och att man utvecklas själv. Det gör att jag trivs väldigt bra.

Centralstationen i Göteborg har alltid bra resultat i NKI-mätningar (nöjd kund-index). Högst på Jernhusen, hur kommer det sig?

Vi sitter väldigt nära våra kunder, till och med i samma byggnad. Så när det händer någonting är det bara att springa ner en trappa. Över åren har vi som förvaltar stationen jobbat upp en nära dialog med hyresgästerna. Vi pratar med varandra istället för att maila så mycket. När man har en mänsklig kontakt bygger man en genuin relation. Det gör att det blir enklare att lösa utmaningar i vardagen.

Företagarföreningen i Göteborg gör också sitt till. Den ger hyresgästerna en större insyn i stationsverksamheten och en större förståelse för allas roller och ansvar.

Göteborgs centralstation, vad är det som är unikt med den?

Den här ”damen” är lite av en kronjuvel. Det är den första statligt byggda järnvägsstationen i Sverige och det första kontoret för Statens Järnvägar. Man känner historiens vingslag. Det är roligt att se på gamla foton. Ibland känner jag mig som en skattletare när jag hittar gamla saker från förr i tiden.

Att vi förvaltar de byggnader vi gör är stor anledning till att jag jobbar på Jernhusen. Jag tycker att det är ruskigt roligt med äldre hus.

Vad gör man som ekonomisk förvaltare rent konkret och praktiskt?

Man ansvarar för kontrakt och kunder. Förhandlar om befintliga kontrakt eller jobbar på att få in nya hyresgäster. Utvecklar lokalerna tillsammans med teknisk förvaltare och affärsutvecklare. Ändrar hyresgästmixen. Planerar för eventuella ombyggnationer.

Jag jobbar huvudsakligen med stationen, vilket är 140 kontrakt, men nu jobbar vi också med Region City där vi ska bygga flera nya byggnader som ska ligga alldeles bredvid. Där kommer det att bli mycket nya ytor och nya flöden som vi måste planera för. Det gör att det måste planeras för vad det ska vara för hyresgäster, hur de ska tas om hand, hur resenärer ska ta sig mellan olika platser och så vidare.

Vilka roller är det i teamet som du är en del av?

Jag jobbar tätt med den tekniska förvaltaren. Över oss har vi förvaltningschefen. Sen har vi förvaltningsassistent, floor manager och mediasäljare. Så vi är sex personer som överlappar och backar upp för varandra. Vi jobbar väldigt nära och är ett gott team.

Vad är det som gör stationer roligare än andra fastigheter?

Det är samhällsnyttan. Vi är en funktion som gör en nytta och en insats i samhället. Vi finns med människor i vardagen. Något som jag har märkt är att många människor har en relation till en station. Inte bara i sitt dagliga pendlande utan också på ett mer emotionellt plan. Man minns hur man besökte stationen redan som litet barn.

Jag känner att jag i mitt jobb och Jernhusen i samhället verkligen gör skillnad. Det är såklart sporrande och helt grymt.