Våra värdeord

Våra värdeord är engagemang, ansvar och möjligheter. De påverkar hur vi arbetar på följande sätt.

Vi är engagerade

  • Vi är lyhörda inför våra kunder, vår omvärld och varandra
  • Vi är ett långsiktigt företag med hjärta och hjärna
  • Vi skapar värden för samhället vi verkar i

Vi tar ansvar

  • Vi levererar med trygghet och kvalitet
  • Vi är handlingskraftiga
  • Vi håller vad vi lovar

Vi ser möjligheter

  • Vi utvecklar vår och våra kunders affär tillsammans
  • Vi vågar prova nya lösningar
  • Vi ser olikheter som en tillgång i vår verksamhet