Jernhusen

Information med anledning av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina är en humanitär katastrof vars like vi inte upplevt i Europa sedan andra världskriget. Tillsammans med myndigheter, regioner och kommuner bistår Jernhusen för att ta emot de flyktingar som kommer till Sverige. Samordning och samarbete är oerhört viktigt för att lyckas med detta.

Samarbete för mottagande på stationer

Flyktingströmmarna från Ukraina är mycket omfattande i närområdet kring Ukraina. Många söker sig vidare genom Europa. Tågstationer och bussterminaler är platser skyddssökande anländer till när de reser vidare inom Sverige. Centralstationerna i Malmö, Stockholm, Kristianstad, Hässleholm och Göteborg är platser som tar emot en andel av dessa flyktingar. Antalet flyktingar har visat sig vara något lägre än Migrationsverkets initiala prognoser. Vi strävar oavsett efter att de flyktingar som passerar stationerna får ett säkert och tryggt mottagande och snabbt kan komma vidare. För att lyckas med detta samverkar vi med flera aktörer.  

Hantering av hjälpinitiativ

Jernhusen har inte möjlighet att ta emot mat, mediciner, kläder eller annat för att hjälpa flyktingar. Vi hänvisar till etablerade hjälporganisationer.