Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen tecknar ramavtal med 14 teknikkonsulter

2015-08-19

Jernhusen har tecknat ramavtal med ett nätverk av teknikkonsulter och arkitekter som täcker behoven av konsulter för utveckling av stationer, depåer och kombiterminaler över hela landet.

I linje med Jernhusens övergripande mål att främja kollektivt resande utvecklar Jernhusen stationsområdena i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö med -kontor och handel. Framöver kommer också projekt startas för utveckling av nya depå- och godsterminalområden. I den dagliga förvaltningen av stationer, depåer och kombiterminaler finns också stora behov av teknikkonsulter

- Vi har gjort ett omfattande urvalsarbete och är mycket nöjda med detta rikstäckande nätverk av kompetenta konsulter som tillsammans med oss kan fortsätta utveckla våra fastigheter utmed järnvägen, säger Björn Heiling, ansvarig inköpare på Jernhusen.

Ramavtalen gäller under 2 år med option på förlängning.

De företag som Jernhusen tecknat ramavtal med är:

Atkins
Cowi
Faveo Projektledning
Fojab Arkitekter
Forsen Projekt
Grontmij
Hifab
Projektengagemang
Ramböll
Sweco
Tengbomgruppen
Tyréns
WSP
ÅF

För mer information:
Björn Heiling, Inköpare Jernhusen, 072-700 30 26
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21