Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen byter ut reklam mot konst

2015-10-12

Under flera år har Jernhusen arbetat aktivt med kommunikation på tillfälliga byggplank för att skapa positiva upplevelser i en stökig byggmiljö. Ett exempel är vid den stora ombyggnaden av Stockholms Centralstation. Nu tar företaget nästa steg och låter planken utgöra en komplett konstutställning med reproduktioner av verk ur Nationalmuseums samlingar.

- Vi vet från undersökningar att resenärer och andra stationsbesökare gärna tittar på konst medan de väntar, berättar Eva Eliasson, marknadskommunikatör på Jernhusen.

Temat är ”Det offentliga rummet” och reproduktionerna går att se på plank och byggnader runt den blivande pendeltågsstationen och hotellet i Stockholm Continental. Det är ett samarbete mellan Jernhusen och Nationalmuseum, och motiven är inordnade under fyra olika teman som alla berör det faktum att utställningen äger rum i själva stadsmiljön.

- Samarbetet med Jernhusen innebär att konsten nu når ut direkt till människor på stan, säger Berndt Arell, överintendent på Nationalmuseum. Vi har möjlighet att vara en brygga mellan historien och samtiden, och med konsten som utgångspunkt reflektera kring det offentliga rummet idag.

Utställningen kan ses utmed Vasagatan, Klarabergsgatan och Klara Vattugränd. I appen Nationalmuseum@ går det också att lyssna på ett samtal mellan Per Hedström, Nationalmuseum, Per Forssberg, Garbergs och Margret Atladottir, Politism där konstens fyra underteman diskuteras ur ett samtida perspektiv.. Utställningen är producerad av Garbergs och kommer att hänga uppe året ut.

www.jernhusen.se/detoffentligarummet

http://www.nationalmuseum.se/detoffentligarummet

Kontaktpersoner:

Jernhusen: Eva Eliasson, marknadskommunikatör Jernhusen,
08-410 62631, eva.eliasson@jernhusen.se.

Nationalmuseum: Per Hedström, Utställningschef,
08-5195 4356, per.hedstrom@nationalmuseum.se.

Det offentliga rummet_bodar

Ladda ner högupplöst bild

Det offentliga rummet_byggplank Vasagatan

Ladda ner högupplöst bild

Det offentliga rummet byggplank Klarabergsviadukten

Ladda ner högupplöst bild

Det offentliga rummet byggplank Klara Vattugränd

Ladda ner högupplöst bild

Det offentliga rummet Centralstationen

Ladda ner högupplöst bild