Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Dags för modern entré och konstrenovering på Stockholms Centralstation

2016-01-27

Stationens unika kulturarv står i fokus när huvudentrén mot Vasagatan ska moderniseras. Effektiva snurrdörrar ska installeras samtidigt som arkitekturen och de klassiska konstverken lyfts fram. Stationshusets nyinflyttade kontorshyresgäster får en inbjudande ingång för personal och besökare.

Jernhusen bygger om entréhallen på Stockholms Centralstation för att både modernisera och ta tillvara byggnadens unika kulturarv från tidigt 1900-tal. Nya butiker och restauranger ska beredas plats när äldre inslag i miljön återställs till så ursprungligt skick som möjligt. Framför allt är det de entréhallens takmålningar av Filip Månsson som nu ska lyftas fram efter att ha levt en undanskymd tillvaro. Flera av målningarna av John Ericsson och Natan Johansson inne i Centralhallen restaureras för att återfå sin gamla lyster.

För att öka tillgängligheten installeras moderna snurrdörrar. Sprickorna i fasaden lagas och kontorsvåningarna får en entré inifrån stationen. Hela ombyggnationen beräknas bli klar till sommaren.

- Vi är stolta och glada att kunna modernisera entrén på ett sätt som vi tror kommer att bli ett riktigt lyft för hela centralstationen, säger Kristina Holmqvist, marknadsansvarig för stationer på Jernhusen.

Vid den stora moderniseringen av Stockholms Centralstation som stod klar 2014 gjordes ett omfattande grundförstärkningsarbete efter att stora sprickor upptäckts i fasaden. Stationsbyggnaden stod på träpålar från 1800-talet som sakta sjönk i leran. Två år efter grundförstärkning med nya pålar är byggnaden stabil och det går att laga sprickorna.

För mer information:

Kristina Holmqvist, Marknadsansvarig Stationer, Jernhusen, 072-700 25 98

Daniel Boije, T.f. Pressansvarig Jernhusen, 072-523 14 90