Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen säljer fastighet på Boländerna i Uppsala

2016-01-20

Setune Upsala AB köper industrifastigheten Boländerna 22:8 i ett av Uppsalas mest expansiva områden för handel, produktion och distribution. Köpeskillingen uppgår till 42 MSEK och tillträde sker senast den 15 april 2016.

Fastigheten används idag som upplag och uppställning för bland annat bussar och lastbilar.

Fastighetsbolaget Setune Upsala AB fokuserar på utveckling och förädling av bostäder och kommersiella fastigheter i attraktiva lägen i Uppsala.

– Jernhusen fortsätter att fokusera på utvecklingen av kombiterminaler och lagerbyggnader i logistiknoder med stora flöden. Det är positivt att Setune Upsala AB tar över ägandet och att de fortsätter utveckla fastigheten för nya ändamål, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

För mer information:

Micael Svensson, Affärsområdeschef Jernhusen, 070-724 29 33
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 073-439 26 21
Michael Pettersson, VD Setune Upsala 070-677 28 70