Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen säljer stationsfastighet i Skellefteå

2016-01-21

Jernhusen säljer fastigheten Skellefteå 7:2, vid järnvägen, till det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Polaris. Köpeskillingen uppgår till 20,8 MSEK och överlåtelse sker den 21 januari.

Idag passerar inga persontåg på spåren och det tidigare stationshuset inrymmer numera bland annat kontorslokaler. På fastigheten finns också några mindre byggnader med kontor, lager och garage samt parkeringsplatser. Samtidigt säljs också fastigheten Skellefteå 7:3, en tidigare godsterminal, till Skellefteå kommun för en köpeskilling om 1,4 MSEK.

- Vi fortsätter att fokusera på utveckling av våra stationer. Vi är positiva till att Skellefteå kommun och Fastighets AB Polaris nu tar över området, som inte längre behövs för järnvägsändamål, och vidareutvecklar fastigheten för kommunens behov, säger Mattias Victorin, på Jernhusen.

För mer information:

Mattias Victorin, Transaktioner Jernhusen, 070-614 84 05

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 073-439 26 21