Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Lotta Fogde till Jernhusen

2016-01-13

Lotta Fogde ingår i Jernhusens ledningsgrupp som kommunikations- och hållbarhetschef från den 11 januari 2016. Lotta har tidigare bland annat varit kommunikationsdirektör i gruvkoncernen LKAB, statssekreterare i Utrikesdepartementet och journalist.

- För Jernhusen är hållbarhet och kommunikation av stor betydelse. Jag har rekryterat Lotta för att hon förstår de förväntningar som finns på ett företag med centrala samhällsfunktioner och kan bidra till att stärka relationen med viktiga intressenter, säger VD Kerstin Gillsbro.

Urbaniseringen och klimatutmaningen innebär att fler behöver resa med tåg och buss och mer gods måste transporteras på järnväg. Jernhusens stationer underlättar vardagen för en halv miljon resande människor varje dag. Samtidigt står företaget mitt i samhällsutvecklingen och påverkas av såväl flyktingströmmar som förhöjda säkerhetslägen.

- Jernhusens stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler har en viktig roll att spela. Med stora markinnehav i storstädernas stadskärnor finns dessutom potential att skapa tiotusentals nya kollektivtrafiknära arbetsplatser. Jag ser fram emot att arbeta i ett företag som bidrar till framtidens hållbara resmönster, säger Lotta Fogde.

För mer information:

Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen, 070-621 26 29

Lotta Fogde, Kommunikations- och hållbarhetschef Jernhusen, 070-562 85 36

Lotta Fogde Jernhusen Fotograf Per Myrehed

Ladda ner högupplöst bild