Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Micael Svensson blir ny vd för bussterminalen på Cityterminalen

2016-02-23

Efter åtta år som vd lämnar Claes Ericsson sin post på Stockholms Terminal AB, som ansvarar för bussterminalverksamheten på Cityterminalen, för att gå i pension. Styrelsen har utsett Micael Svensson till verkställande direktör från den första mars. Micael är idag affärsområdeschef för Godsterminaler på Jernhusen AB, en tjänst som han kommer att dela med sitt nya uppdrag för Stockholms Terminal AB.

- Jag har sedan min tidigare anställning hos SJ erfarenhet av att arbeta med persontransporter och ser fram emot att kunna utveckla terminalen för att underlätta ökat resande med buss, säger Micael Svensson.

Stockholms Terminal AB ägs av Stockholms Stad och Jernhusen AB. Bussterminalen vid Stockholms Centralstation utgör en viktig trafikknutpunkt i innerstaden och bidrar genom sin närhet till andra trafikslag vid Stockholms Centralstation till ett attraktivt utbud för pendlare och turister.

- Styrelsen tackar Claes Ericsson för sitt stora engagemang under åren som vd. Vi är glada att vi nu har kunnat knyta till oss Micael Svensson, som med sin erfarenhet och sitt starka kundfokus kan fortsätta utvecklingsarbetet, säger Ebba Agerman styrelseordförande i Stockholms Terminal AB.

För mer information:

Ebba Agerman, Stockholms Stad, 08-508 29 790

Micael Svensson, Jernhusen, 070-724 29 33

Micael Svensson 150929

Ladda ner högupplöst bild