Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusens Årsredovisning och Fastighetsförteckning för 2015

2016-03-23

Från och med den 23 mars finns Jernhusens Årsredovisning 2015 med hållbarhets-redovisning samt Fastighetsförteckning för 2015 på webbplatsen jernhusen.se.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i mitten av april och kan beställas på jernhusen.se eller genom att skicka namn och postadress till info@jernhusen.se.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman i Jernhusen AB (publ) beslutar att 500 MSEK, eller motsvarande 125,00 kronor per aktie, utdelas till ägaren. Utdelningsförslaget presenteras på sidan 81 i årsredovisningen.

Årsstämma hålls den 26 april 2016 i Stockholm.

För övriga frågor relaterade till årsstämman hänvisas till den kallelse som publiceras i slutet av mars.

För mer information:

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se