Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen emitterar 3-årig obligation

2016-04-15

Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 500 MSEK inom ramarna för sitt Medium Term Note.program (MTN-Program)

Det nya obligationslånet löper med fast ränta om 0,615 procent under tre år. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

-         Jernhusen fortsätter att investera i järnvägsnära fastighetsbestånd för att öka det kollektiva resandet och bidra till fler transporter på järnväg. Emissionen skapar förutsättningar för att fortsätta den resan, säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Marcus Jansson, finanschef, telefon 073-439 26 20, marcus.jansson@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vVD, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se