Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen presenterar jubileumsfastighet med 22 våningar i Region City

2016-06-04

Jernhusen presenterar nu sin egen jubileumssatsning i Region City - en satsning för fler arbetsplatser för näringslivet. Det nya konceptet vid Centralstationen, omfattar bland annat ett torn på 22 våningar för kontor samt nya attraktiva mötesplatser. Lagom till att Göteborgs stad firar 400 år 2021 kommer denna första etapp av Region City stå klar.

- Region City är kärnans och regionens hjärta. Här vill vi skapa en plats för ökad rörlighet och fler möten som bidrar till ökad tillväxt. Med mer kontor, handel och service i stationsområdet kan fler välja att resa kollektivt, säger Urban Hammarlund, regionchef för Jernhusen.

Jernhusens jubileumssatsning består av ett koncept som inramas av fyra delar. Jubileumstornet är en kontorsfastighet som sträcker sig 22 våningar upp. Högst upp blir det en skybar med utsikt över hamninloppet och staden. Längre ner blir det en större publik terrass som länkas ihop med stationens utbud. Vid tornets fot ligger Jubileumsmshallen, som ska leda resenärerna mellan dagens station och västlänkens mittuppgång. Jubileumsplatsen blir ett torg utanför Centralstation som också utgör första delen i stadsutvecklingsstråket mot Gullbergsvass-området.

- Vi bidrar till 400 års-firandet med en satsning på fler kommunikationsnära kontor och fler spännande mötesplatser där inte bara staden och regionen möts utan också stadens nya och gamla stadsdelar, säger Urban Hammarlund.

Hjärtat i västra Sverige utgörs av stationsområdet i Göteborg – Region City. Här vill Jernhusen skapa en väl fungerande station till Västlänken och samtidigt bygga en stadsdel som länkar ihop regionen med staden. Just nu pågår ett samarbete mellan Jernhusen och Göteborgs Stad för att skapa en detaljplan för området.

För mer information:

Urban Hammarlund, Regionchef Stadsprojekt, 070-569 29 49

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Illustration TMRW HNAP Jernhusen RegionCity Jubileumsplatsen Interiör

Ladda ner högupplöst bild

Illustration TMRW Jernhusen Framtidens hela RegionCity från Drottningtorget

Ladda ner högupplöst bild

Illustration TMRW Jernhusen RegionCity Jubileumstornet Terrasser

Ladda ner högupplöst bild

Illustration TMRW Kanozi Jernhusen RegionCity Interiör kontor

Ladda ner högupplöst bild

Illustration TMRW RRA Jernhusen RegionCity Jubileumstornet i skymning

Ladda ner högupplöst bild

Illustration TMRW RRA Jernhusen RegionCity Jubileumstornet i gatumiljön

Ladda ner högupplöst bild

Illustration TMRW RRA Jernhusen RegionCity Jubileumstornet Terrass

Ladda ner högupplöst bild

Illustration TMRW RRA Jernhusen RegionCity Interiör kontor

Ladda ner högupplöst bild