Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Halvårsrapport januari-juni 2016: God resultatutveckling möjliggör fortsatta satsningar på infrastrukturprojekt

2016-07-13

Jernhusens positiva utveckling fortsätter med högre intäkter och god resultatutveckling. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med nio procent till 294 (270) miljoner kronor.

– Under kvartalet har vi bland annat beslutat om en investering för utökad verkstadskapacitet i Hagalunds Depå i Solna och gjort framsteg i detaljplaneprocesser gällande stations- och stadsutveckling i Region City i Göteborg. Detta är exempel på satsningar vi gör för att fortsätta stärka möjligheterna till ökat kollektivt resande, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser under perioden

  •  Fastighetsintäkterna uppgick till 678 (624) MSEK. Ökningen beror på högre hyresintäkter, huvudsakligen från Stadsprojekt, samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltning.
  •  Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med nio procent och uppgick till 294 (270) MSEK. I jämförbart bestånd förbättrades rörelseresultatet före värdeförändringar med en procent.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 622 (707) MSEK. Minskningen beror främst på värdeförändringar på fastigheter om 324 (436) MSEK.
  •  Finansiella poster uppgick till –44 (–58) MSEK.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 304 (561) MSEK.
  •  Investeringar i fastigheter uppgick till 362 (681) MSEK.
  •  Fastighetsförsäljningar uppgick till 224 (34) MSEK.
  •  Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 463 MSEK till 14 880 (13 247) MSEK. Förändringen förklaras av investeringar och värdeförändringar.

Halvårsrapporten finns på www.jernhusen.se 

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se