Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen återköper delar av obligation och emitterar samtidigt en ny

2016-10-19

Jernhusen har återköpt delar av en utestående obligation till ett belopp om 100 MSEK (ISIN 0006027421). Samtidigt genomfördes en ny obligationsemission om 100 MSEK inom ramarna för företagets Medium Term Note-program (MTN-program).

Det nya obligationslånet löper med rörlig ränta om Stibor 3M + 0,84 procentenheter under fem år. Den nya obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm och den återköpta obligationen kommer att nedsättas motsvarande samma belopp.

- Återköpet och nyemissionen är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att förlänga kapitalbindningen för att undvika kortfristig finansiering i obligationsportföljen, säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Marcus Jansson, finanschef, telefon 073-439 26 20, marcus.jansson@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vVD, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se