Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen återköper obligation och utökar volym i befintlig

2016-10-21

Jernhusen har återköpt resterande del av en utestående obligation till ett belopp om 100 MSEK (ISIN SE0006027421). Samtidigt genomfördes en utökning av den nyemission som Jernhusen informerade om tidigare i veckan med ett belopp om 100 MSEK till totalt 200 MSEK (ISIN SE0009241680).

Utökningen av lånet emitterades på samma kurs och villkor som originallånet, det vill säga med rörlig ränta om Stibor 3M + 0,84 procentenheter under fem år. Den nya obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm och den återköpta obligationen kommer att avnoteras från samma handelsplats.

– Återköpet och nyemissionen är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att förlänga kapitalbindningen för att undvika kortfristig finansiering i obligationsportföljen, säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:
Marcus Jansson, finanschef, telefon 073-439 26 20, marcus.jansson@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vVD, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se