Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Förändringar i Jernhusens ledningsgrupp

2016-11-14

Åsa Dahl, nuvarande chef för affärsområde Depåer, blir ny chef för affärsområde Stationer när Daniel Daagarsson lämnar Jernhusen efter åtta år. Affärsområde Depåer och affärsområde Godsterminaler slås ihop till ett och får Micael Svensson, nuvarande chef för affärsområde Godsterminaler, som chef.

– Åsa och Micael brinner båda för kvalitet i kundarbetet och har en djup förståelse för komplexiteten i att driva kommersiella verksamheter som samtidigt är viktiga delar av järnvägens infrastruktur. De egenskaperna är centrala för att utveckla Jernhusen de närmaste åren, säger Kerstin Gillsbro, vd.

– Jag vill tacka Daniel för hans värdefulla arbete, både under sin tid som chef för Depåer och för Stationer, fortsätter Kerstin. Under hans ledning har vår affär och vår leveransförmåga mot våra kunder utvecklats mycket positivt.

– Jag är väldigt stolt över vad mina kollegor och jag åstadkommit. Vi har ökat vår marknadskunskap och kommit närmare våra kunder. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat lösningar som både gagnat Jernhusen och våra kunders affär, säger Daniel Daagarsson.

Den nya organisationen kommer att träda i kraft vid årsskiftet.

För mer information:

Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen, 070-621 26 29
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

www.jernhusen.se