Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

500 centrala bostäder blir möjligt i Södra Nyhamnen

2017-03-24

Nu tar Jernhusen ytterligare ett steg i Södra Nyhamnen i Malmö med att skapa stationsnära stadsdel. Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut den 24 mars om samråd för detaljplan.

Det planförslag som kommunen lagt fram innebär en omvandling från industrimark till tät och varierad bebyggelse med, bostäder, handel och service samt kontor som är viktigt för att möjliggöra för fler att kunna åka kollektivt till jobbet.

Den nya stadsdelen ligger i ett attraktivt och centralt läge i anslutning till Centralstationen och sträcker sig österut längs med bangården och Carlsgatan, Planförslaget ger möjlighet till 74 000-81 000 kvm byggrätt vilket motsvarar ca 500 bostäder och ca 800 arbetsplatser.

Ett rekreativt upphöjt stråk längs den södra sidan av planområdet planeras för att skapa en plats, Bangårdsterrassen, som också ska fungera som en länk mellan Gamla staden och Nyhamnen. Bangårdsterrassen blir en attraktiv mötesplats med utsikt över Malmös skyline.

Detaljplanen beräknas vinna laga kraft i december 2017.

För mer information:

Lina Knutsson, Affärsutvecklare Jernhusen, 0704-45 35 13

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Södra Nyhamnen Cam02 Illustration KANOZI

Ladda ner högupplöst bild

Södra Nyhamnen Illustration KANOZI

Ladda ner högupplöst bild

Södra Nyhamnen Illustration KANOZI

Ladda ner högupplöst bild

Södra Nyhamnen Översikt 3D Illustration Mandaworks Kanozi

Ladda ner högupplöst bild