Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen emitterar femårig obligation

2017-03-13

Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 600 MSEK inom ramen för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

Obligationslånet löper med en fast ränta om 1,15 procent under fem år. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

- Den nya obligationen har som syfte att refinansiera delar av Jernhusens korta finansiering och på så vis skapa en längre kapitalbindning i portföljen, säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Marcus Jansson, finanschef, telefon 073-439 26 20, marcus.jansson@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vVD, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se