Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusens Årsredovisning och Fastighetsförteckning för 2016

2017-03-16

Från och med den 16 mars finns Jernhusens Årsredovisning 2016 med hållbarhets-redovisning samt Fastighetsförteckning för 2016 på webbplatsen jernhusen.se.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i början av april och kan beställas på jernhusen.se eller genom att skicka namn och postadress till info@jernhusen.se.

Årsstämma hålls den 27 april 2017 i Stockholm.

För övriga frågor relaterade till årsstämman hänvisas till den kallelse som publiceras i slutet av mars.

För mer information:

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se