Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Älvtornet nästa satsning i Region City Göteborg

2017-06-04

Jernhusen presenterar nu konceptet för nästa planerade satsning i Region City – Älvtornet. Byggnaden avses bli 19 våningar hög och innehålla nya stationsfunktioner och kommunikationsnära arbetsplatser för en växande region. Tillsammans med Jubileumstornet, den satsning som Jernhusen presenterade förra året, möjliggörs förbindelsen mellan dagens Centralstation och västlänkens nya Station Centralen.

- Älvtornet är också andra steget i Region Citys stadsutveckling mot älven och vårt mål är att erbjuda attraktiva arbets- och mötesplatser i stationsnära lägen, säger Urban Hammarlund, regionchef affärsområde Stadsprojekt på Jernhusen.  Från tornet syns älven och operan och längre ned i huset möter byggnaden stationens utbud, Bergslagsparken och den nya Hisingsbron.

Lagom till att Göteborgs stad firar 400 år 2021 öppnar Jernhusen portarna till Jubileumssatsningen som presenterades 2016. Vid slutet av 2023, när Västlänken öppnar vid Göteborgs Centralstation, planeras Älvtornet stå klart.

Hjärtat i västra Sverige utgörs av stationsområdet i Göteborg – Region City. Här vill Jernhusen skapa en väl fungerande station och samtidigt bygga en stadsdel där regionen möter staden och gör det möjligt för fler att välja kollektivtrafiken. Just nu pågår ett samarbete mellan Jernhusen och Göteborgs Stad för att skapa en detaljplan för området.

Fakta Älvtornet:  

17 000 kvadratmeter kontorsyta

2000 kvadratmeter handel

Skede: Planeprocess pågår

Byggstart beräknas bli under 2019

För mer information:

Urban Hammarlund, Regionchef Jernhusen, 070-569 29 49

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Region City med Älvtornet från Frihamnen Illustration TMRW

Ladda ner högupplöst bild

Region City med Älvtornet och Jubileumstornet från Nordstans nordsida Illustration TMRW

Ladda ner högupplöst bild

Region City och Älvtornet vid Station Centralen- Västlänkens mittuppgång illustration TMRW Arkitekt Kanozi

Ladda ner högupplöst bild

Region Citys första terrasser- mellan Jubileumstornet och Älvtornet Illustration TMRW

Ladda ner högupplöst bild