Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen erhåller rating A/A-1 med ”outlook stable” från Standard & Poor’s

2017-08-29

Jernhusen har erhållit kreditbetyget A/A-1 (långfristigt/kortfristigt) med stabil utsikt från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s. Den starka ratingen bygger på Jernhusens unika och högkvalitativa fastighetsportfölj, goda finansiella ställning samt starka koppling till bolagets ägare staten.

Jernhusen har sedan 2007 varit aktiv på den svenska kapitalmarknaden. Till en början genom emissioner av företagscertifikat och sedan 2013 även genom utgivning av börsnoterade företagsobligationer. Jernhusen har idag drygt 7 000 MSEK utestående på den svenska kapitalmarknaden.

- I takt med att den svenska kapitalmarknaden växer och en stor andel investerare idag kräver publik rating för att kunna investera är detta ett naturligt nästa steg för Jernhusen i syfte att skapa en bredare investerarbas. Med en stark publik rating samt en ägarklausul i all kapitalmarknadsfinansiering som garanterar 100 procent statligt ägande hoppas vi attrahera både nya och befintliga investerare till bolagets framtida tillväxtresa, säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering och rating finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Marcus Jansson, finanschef, telefon 073-439 26 20, marcus.jansson@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vVD, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se