Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Två arkitektförslag vidare i utformningen av Lunds nya Centralstation

2017-08-22

Två konkurrerande arkitektkontor får fortsätta utforma den nya stationsbyggnaden på Lunds Centralstation. Jernhusen och Lunds kommun har valt ut 3XN och Elding Oscarson C.F. Møller, som får i uppdrag att vidareutveckla sina förslag under hösten. 

Lunds Centralstation är en av Sveriges största järnvägsstationer sett till antalet resenärer, med ett unikt läge mitt i staden. Under våren 2017 genomfördes ett parallellt skissuppdrag med fyra arkitektkontor för gestaltning av en ny stationsbyggnad på Lunds Centralstation. De förslag som kommit in visar på intressanta lösningar och komplexiteten i att utveckla området.

– Vi vill att stationen ska bli en spännande mötesplats för både resenärer och de som rör sig i staden, att den uppfyller kraven på en effektiv resandemiljö och samtidigt samspelar arkitektoniskt med den närliggande stadsdelen, säger Rolf Larsson, regionchef på Jernhusen.

Arkitektkontorens bearbetning kommer bland annat att omfatta karaktären på byggnadernas gestaltning och hanteringen av de stora resenärsflödena. De nya förslagen presenteras i slutet av 2017.

– Förslagen har visat på spännande möjligheter och idéer. Det är ett imponerande arbete som teamen har gjort med att utforska nya centralstationsbyggnaden. Det är en komplex uppgift och tillsammans ska vi nu med två team ta nästa steg att utveckla denna viktiga plats för Lunds kommun och regionen, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Förslagen har utvärderats av en grupp med representanter från fastighetsägaren Jernhusen och Lunds kommun samt utomstående experter. Synpunkter från bland annat Skånetrafiken, Trafikverket och Region Skåne har inhämtats under processen.

Utvärderingen i sin helhet samt de kompletta förslagen från de fyra teamen finns att hämta på Jernhusens hemsida www.jernhusen.se/lund.

För mer information:

Rolf Larsson, Regionchef, Affärsområde Stadsprojekt Jernhusen, 070-602 47 40
Marcus Horning, Stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun, 072-987 80 65
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Beskrivning 3XN (går vidare)

Beskrivning Elding Oscarson C.F. Möller (går vidare)

Beskrivning Belatchew

Beskrivning Henning Larsen

www.jernhusen.se

Förslag Lunds Centralstation 3XN

Ladda ner högupplöst bild

Förslag Lunds Centralstation EldingOscarsson

Ladda ner högupplöst bild